Onze activiteiten

Waar?
Er zijn 3 plaatsen in Nieuwpoort waar we onze vaste stek hebben voor activiteiten. Meestal komen we samen aan ons lokaal langs de Havengeul (Paul Orbanpromenade 7). Voor roei- en aanverwante activiteiten gaan we naar het Bootshuis aan de Krommehoek (KYCN Yachtclub). Om te zeilen hebben we een container met materiaal staan op het Bloso-domein aan het Spaarbekken.

Tenzij anders vermeld in de ouderflash (of een brief van de leiding) beginnen en eindigen onze activiteiten altijd aan het lokaal aan de Havengeul.

Wanneer?
Tijdens de winter (van november tot en met maart) houden we activiteiten van 14u tot 17u30, in de zomer (april t.e.m. oktober) gaan we door tot 18u.
Daarnaast zijn er voor elke tak 1 of 2 bivakken (weekends) per jaar, gaan we elk jaar in juli op zomerkamp en doen we af en toe eens een uitstapje.
Alle activiteiten worden aangekondigd via de ouderflash.