Receptie 07 mrt 2010

RECEPTIE 7 MAART – BIVAKHUIS WESTSTROOMBANK – AUTOZOEKTOCHT FRANS VLAANDEREN;

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit  op de receptie en  het bijzonder apero-moment op zondag 7 maart 2010 houden we vanaf 11u tot 13u.

Wij bijzonder fier ter dier gelegenheid de stand van zakien voor te stellen tot verbeteren en opknappen van het clubhuis Weststroombank tot bivakhuis voor de kamperende groepen.

Deze werken hebben tot doel, zoals U weet het herinrichten van de keuken, bergplaatsen en de grote zaal op het gelijkvloers voor de kamperende jeugdgroepen op onze terreinen en een grondige onderhoudsbeurt aan het gebouw zelf. Met deze danken wij U dan ook hartelijke voor uw inzet en hulp in dit project.

De werken tot betonrenovatie werden reeds voor een groot gedeelte uitgevoerd door de aannemingen n.v. M. en J. Braet uit Nieuwpoort en bedragen € 34.824,25. Deze werken staan onder leiding van de bvba Altek, architestenbureau uit Alveringem.

Deze werken worden voor een bedrag van € 19.200 gesubsidieerd door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse overheid;

De inrichtingswerken in het gebouw zelf worden uitgevoerd door onze vrijwillige medewerkers..

We maken o.m.van de gelegenheid gebruik om de 17e editie van de grensoverschrijdende aéutozoektoocht voor te stellen, in het kader van de 36e  Frans-Vlaamse dagen te Nieuwpoort, georganiseerd door onze vzw, in samenwerking met hetv stadsbestuur,  dit jaar met als start- en eindpunt te Watou,, evenals de werking doorheen het jaar van de scoutsgroep 8e Fos en onze vzw.