Wie zijn we?

Sea Scouts Nieuwpoort

  • Waarvoor staan we?

Onze scoutsgroep staat open voor iedereen.

We aanvaarden dat iedereen een eigen overtuiging heeft en geven elkaar de kans om daar vrij en ongebonden voor uit te komen. Bovendien proberen we het respect voor elkaar te stimuleren om zo iedereen op een harmonieuze en positieve manier te leren samenwerken binnen groepsverband.

We proberen, in moeilijke woorden, het actief pluralisme dat FOS als basiswaarde hoog in het vaandel draagt, in de praktijk om te zetten. Het is voor ons niet vanzelfsprekend dat meisjes enkel met poppen spelen en alleen de jongens in bomen klimmen.  Het doorbreken van dergelijke rollenpatronen is ook één van onze doelstellingen. Daarom kiezen we consequent voor een gemengde werking in alle leeftijdsgroepen. Wij zijn geen militaristische beweging maar al evenmin een wekelijkse kinderopvang!

We zijn een jeugdbeweging die jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding probeert aan te bieden en sea scouting daarvoor als middel gebruikt.

Wie meer informatie wil over het pedagogisch project van FOS Open Scouting, dat wij proberen in de praktijk om te zetten, kan terecht op www.fos.be onder “wat is scouting?”.

  • Onze organisatie

Wij zijn het 8ste FOS ‘t Vloedgat Nieuwpoort.

‘t Vloedgat is de naam van onze sea scoutsgroep. 8ste FOS is ons aansluitingsnummer binnen de Federatie voor Open Scoutisme, de Vlaamse actief-pluralistische scoutsfederatie. Onze scoutsgroep (ook eenheid genoemd) is dus lid van FOS. Dat we lid zijn van een overkoepelende organisatie opent natuurlijk de deuren naar de wijde wereld. Af en toe nemen we met het 8ste dan ook deel aan nationale (of zelfs internationale) activiteiten of doen we uitwisselingen met andere FOS-eenheden.

Scouting is een wereldwijde beweging die al meer dan 100 jaar bestaat.

De eenheid bestaat uit de kinderen en de leiding. De leidersploeg beslist via de diverse raden (eenheidsraad, takraad) over haar werking en activiteiten. De eenheid is onderverdeeld in 5 leeftijdsgroepen, takken genaamd (zie verder).

Naast de eenheid zelf is er ook een ondersteunende werkgroep (‘de vzw’) actief. Die vzw, bestaande uit een aantal sympathisanten, heet eigenlijk voluit “vzw Werkgroep Sea Scouts & Sea Guides Nieuwpoort” en ondersteunt de eenheid materieel en financieel en op logistiek vlak.

  • Waar en wanneer?

We hebben 2 plaatsen in Nieuwpoort waar we onze vaste stek hebben voor activiteiten. Meestal komen we samen aan ons lokaal aan de havengeul.

Voor roei-activiteiten en aanverwanten gaan we naar het bootshuis, gelegen aan de Krommehoek (KYCN-yachtclub).

De wekelijkse activiteiten gaan elke zaterdag door in de winter van 14u tot 17u30, in de zomer tot 18u.

(dit wisselt gelijk met zomer– en winteruur)