vzw Werkgroep Sea Scouts & Sea Guides Nieuwpoort

noemen we bij ‘t 8ste ook wel eens gewoon ‘dé vzw’

Hieronder vind je de “organisatienota” van onze vzw: belangrijke info voor vrijwilliger, sympathisanten, leden…
Je kunt de tekst ook als pdf-document downloaden via deze link

Organisatienota:
De vzw Werkgroep Sea Scouts en Sea Guides Nieuwpoort werd opgericht begin jaren tachtig ter ondersteuning van de feitelijke vereniging Sea Scouts en Sea Guides Nieuwpoort, die als 8e Fos “ ‘t vloedgat” aangesloten is bij de federatie voor open scouting.

In de loop van de jaren heeft de vzw met dit doel het clubhuis Weststroombank langs de havengeul aangekocht en wordt het bootshuis op de Krommehoek gehuurd. In het zeilcentrum Bloso Spaarbekken heeft de vzw een container-box geplaatst voor het bergen van zeilmateriaal.
De vzw is eveneens eigenaar van kampeer-, kook- en vaarmateriaal dat ter beschikking gesteld wordt van, de 8e FOS

Verder staat de vzw in voor:

 • de administratieve ondersteuning in het algemeen, de begeleiding op logistiek vlak van de zomerkampen en bijzondere activiteiten georganiseerd door de Nieuwpoortse scoutsgroep.
 • de ondersteuning van het onderhoud van gebouwen en materiaal door de groep zelf.
 • de grote beheers- en onderhoudswerken aan het patrimonium van de vereniging
 • het beheer van de scoutscamping sea scoutsbasis Weststroombank.

Teneinde deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken zijn er inkomsten noodzakelijk die hoofdzakelijk gehaald worden uit :

 • de lidgelden van de aangesloten leden
 • de steunfondsen verkregen via de projecten “ belastingsvrije giften”
 • de steun van de te Nieuwpoort gevestigde jachtclubs
 • de steun van de feitelijke vereniging “ Feestcommissie Sea Scouts Nieuwpoort”
 • de organisatie van activiteiten door de vzw zelf ( bv Autozoektocht Frans-Vlaanderen )
 • de gemeentelijke subsidies.

Gedurende de voorbije vijf jaar werd een totaal van € 15.000 uitgegeven aan beheer- en onderhoudskosten en € 25.000 aan investeringen in materiaal.
De vzw Werkgroep Sea Scouts en Sea Guides Nieuwpoort streeft en ijvert als eigenaar en gebruiker van het vroegere clubhuis van de Yacht Club Nieuwpoort langsheen de havengeul, voor het behoud en klassering van dit gebouw gelet op zijn socio-culturele betekenis in de geschiedenis van Nieuwpoort.
Als eerste gebouw voor de watersport te Nieuwpoort, opgericht in 1938, heeft,het mede door zijn bijzondere architectuur gefungeerd als herkenningspunt van de Nieuwpoortse havengeul.
In het licht van deze missie is de vzw aangesloten bij het “ Contactcentrum voor Erfgoedverenigingen” en de vzw “ Monumentwacht West-Vlaanderen”.
Het bestuur van de vzw is als volgt samengesteld:

 • Devriendt Patrick, Brugge steenweg 67 8433 Mannekensvere
 • Dierinck Stijn, Hoogstraat 25,  8620 Nieuwpoort
 • Madou Marcel, Ramskapellestraat 84 8620 Nieuwpoort
 • Ternier Ria, Dudenhofenlaan 35 8620 Nieuwpoort
 • Vandekerckhove Jerry, Kerkwijk 1 8670 Wulpen
 • Vandewoude Sonia, St-Walburgapark 11 8630 Veurne
 • Vanlerberghe Guido, Molenstraat 4 8620 Nieuwpoort
 • Verbrigghe Carl, Dudenhofenlaan 93a 8620 Nieuwpoort

De vzw is geregistreerd onder het nummer 420.506.183 en heeft als maatschappelijke zetel Ramskapellestraat 84 8620 Nieuwpoort, arrondissement Veurne